Tant els Aplacats de Pedra Natural como Artificial requereixen d'una aplicació cuidada i experimentada per aconseguir un detall i un acabat òptims. Els espaïs on col·loquem la pedra ens permet crear ambients naturals perfectes per a integrar dissenys vius. L'estudi de la pedra a utilitzar es molt important depenen de a quin lloc ho anem a col·locar. Les diferents propietats de cada material ens aportaran diferents avantatges que hem d'aprofitar.

Pots veure aqui la nostra secció de treballs INTERIORS i també la de RESTAURACIÓ DE MASIES I CASES ANTIGUES.
Els Paviments o revestiments es defineixen per la seva resistència en l'ús diari, per la seva resistència al desgast,el seu fàcil manteniment, i la seva resposta davant agents com l'aigua, a més de la seva funció decorativa.

Els diferents graus de porositat en revestiments de terres ens evitarà possibles lliscaments i caigudes. Haurem d'escollir el disseny de les col·locacions tant dels aplacats com de la mamposteria ja que hi ha diferents acabats. També s'ha de tenir en compte que a les parets amb mamposteria se sol donar entre 10 i 30 centímetres de gruix de paret existent.

Tots els paviments han de resoldre's tenint en compte una sèrie de consideracions tals com: la resistència del material respecte de les temperatures, les juntes de dil·latació, la absorció de l'aigua si el ambient es molt humit, els trobaments entre els diferents materials, la disposició del rodapeu, la protecció amb cantoneres.